Ho haveu vist!!! retxos i aereus!!

Per fi ceps negres! però a més, retxos, trompetes, apagallums i molts molts molts rossinyols, quin lloc!!! Compte amb les phalloides!!